Nova ulaganja i proširenje usluga

Novi uređaj za obradu otpada u tvrtki C.I.A.K.

Tvrtka C.I.A.K. dobila je sredstva  za provedbu projekta u sklopu programa „Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika“. Sredstva su dodijeljena od strane Ministarstva poduzetništva i obrta te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije. Visina odobrene potpore je 1.294.531,75 kuna dok je ukupna visina ulaganja 2.589.063,50 kuna.
 
Odobrena sredstva uložiti će se za jačanje konkurentnosti i razvoja zaštite okoliša u Hrvatskoj. Konkretno, radi se o uređaju za zbrinjavanje dijela opasnog otpada: emulzije i zauljenih voda. Ovaj uređaj omogućuje postupak uparavanja kojim će se prvenstveno uspostaviti cjelokupan postupak gospodarenja ovom vrstom opasnog otpada, a odvijati će se na našoj lokaciji u Zaboku. 
 
 
           
Uređaj za zbrinjavanje emulzija i ulja omogućuje postupak uparavanja kojim se zaokružuje postupak gospodarenja ovom vrstom otpada.
 
Planiranim ulaganjem u nabavku opreme za zbrinjavanje tekućeg opasnog otpada kao što su emulzije i zauljene vode, želimo zatvoriti i uspostaviti sustave gospodarenja pojedinim kategorijama opasnog otpada na prostoru Republike Hrvatske. Tim ulaganjem, povećat ćemo  konkurentnost tvrtke C.I.A.K. na domaćem tržištu.
Projektom će se ojačati konkuretnost tvrtke te proširiti asortiman usluga. Na ovaj način želimo bolje pozicionirati tvrtku u sektoru gospodarenja otpadom te dodatno ojačati stabilnost poslovanja. U sklopu ovog projekta izvršit ćemo edukaciju  i usavršavanje djelatnika te tako osigurati jačanje ljudskih potencijala zaposlenih u tvrtci.
 
U skopu odobrenog projekta izraditi će se i implementirati certificiranje po ISO 50001:2010 standardima. Isti će biti izrađenene od strane ovlaštene tvrtke iz Republike Hrvatske. Sukladno suvremenim svjetskim trendovima, uvođenjem navedenog sustava upravljanja želimo implementirati „alate“ koji će nam omogućiti sustavan pristup racionalnoj upotrebi energije u tvrtki.
 
 
Nova oprema biti će u funkciji u Centru za gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom u Zaboku.
Tvrtka C.I.A.K. dobila je sredstva  za provedbu projekta u sklopu programa „Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika“. Sredstva su dodijeljena od strane Ministarstva poduzetništva i obrta te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije. Visina odobrene potpore je 1.294.531,75 kuna dok je ukupna visina ulaganja 2.589.063,50 kuna.
 
Odobrena sredstva uložiti će se za jačanje konkurentnosti i razvoja zaštite okoliša u Hrvatskoj. Konkretno, radi se o uređaju za zbrinjavanje dijela opasnog otpada: emulzije i zauljenih voda. Ovaj uređaj omogućuje postupak uparavanja kojim će se prvenstveno uspostaviti cjelokupan postupak gospodarenja ovom vrstom opasnog otpada, a odvijati će se na našoj lokaciji u Zaboku. 
 
 
           
Uređaj za zbrinjavanje emulzija i ulja omogućuje postupak uparavanja kojim se zaokružuje postupak gospodarenja ovom vrstom otpada.
 
Planiranim ulaganjem u nabavku opreme za zbrinjavanje tekućeg opasnog otpada kao što su emulzije i zauljene vode, želimo zatvoriti i uspostaviti sustave gospodarenja pojedinim kategorijama opasnog otpada na prostoru Republike Hrvatske. Tim ulaganjem, povećat ćemo  konkurentnost tvrtke C.I.A.K. na domaćem tržištu.
Projektom će se ojačati konkuretnost tvrtke te proširiti asortiman usluga. Na ovaj način želimo bolje pozicionirati tvrtku u sektoru gospodarenja otpadom te dodatno ojačati stabilnost poslovanja. U sklopu ovog projekta izvršit ćemo edukaciju  i usavršavanje djelatnika te tako osigurati jačanje ljudskih potencijala zaposlenih u tvrtci.
 
U skopu odobrenog projekta izraditi će se i implementirati certificiranje po ISO 50001:2010 standardima. Isti će biti izrađenene od strane ovlaštene tvrtke iz Republike Hrvatske. Sukladno suvremenim svjetskim trendovima, uvođenjem navedenog sustava upravljanja želimo implementirati „alate“ koji će nam omogućiti sustavan pristup racionalnoj upotrebi energije u tvrtki.
 
 
Nova oprema biti će u funkciji u Centru za gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom u Zaboku.