Osnovni podaci

C.I.A.K. osnovni podaci

Naziv:   C.I.A.K. d.o.o.
Adresa:   Stupničke šipkovine 1
    10255 Donji Stupnik - Zagreb
Tel:   +385 (0)1 34 63 521
    +385 (0)1 34 63 523
Fax:   +385 (0)1 3463 516
MB:    0929883
OIB:   47428597158
IBAN

  HR6324020061100084818 Erste&Steiermarkische bank d.d.

   
   

 

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080106758. Temeljni kapital društva iznosi 68.880.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Član Uprave: direktor Vedran Šupuković, zastupa društvo pojedinačno i samostalno. VAT No. HR47428597158 , IBAN: HR6324020061100084818 kod Erste&Steiermarkische bank d.d., HR7124840081105875507 kod Raiffeisenbank Austria d.d., HR2423600001102197940 kod Zagrebačka banka d.d., HR2525000091101344788 kod Hypo Alpe-Adria Bank d.d., HR3223400091110461861 kod Privredna banka d.d., HR2025030071100071515 kod Sberbank d.d. 

Naziv:   C.I.A.K. d.o.o.
Adresa:   Stupničke šipkovine 1
    10255 Donji Stupnik - Zagreb
Tel:   +385 (0)1 34 63 521
    +385 (0)1 34 63 523
Fax:   +385 (0)1 3463 516
MB:    0929883
OIB:   47428597158
IBAN

  HR6324020061100084818 Erste&Steiermarkische bank d.d.

   
   

 

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080106758. Temeljni kapital društva iznosi 68.880.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Član Uprave: direktor Vedran Šupuković, zastupa društvo pojedinačno i samostalno. VAT No. HR47428597158 , IBAN: HR6324020061100084818 kod Erste&Steiermarkische bank d.d., HR7124840081105875507 kod Raiffeisenbank Austria d.d., HR2423600001102197940 kod Zagrebačka banka d.d., HR2525000091101344788 kod Hypo Alpe-Adria Bank d.d., HR3223400091110461861 kod Privredna banka d.d., HR2025030071100071515 kod Sberbank d.d.