Čišćenje i održavanje sustava odvodnje voda

Prema Zakonu o vodama (N.N. 153/09), Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata (N.N. 78/10), Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (N.N. 05/11), Pravilnikuo graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (N.N. 87/10), Uredbi  opasnim tvarima u vodama (N.N. 137/08) potrebno je redovito čišćenje i održavanje sustava odvodnje na Vašim lokacijama

Po pitanju sustava odvodnje voda, za Vas možemo: 

 

• Obaviti čišćenje sustava odvodnje što uključuje: 

- betonske slivnike, kojima se oborinske vode odvode sa asfaltiranih i krovnih površina

- sustav ukopanih nepropusnih kanalizacijskih cijevi

- odvajač ulje/voda za pročišćavanje onečišćenih voda 

- tankvane u kojoj je smješten spremnik za otpadna ulja

• Ispitati nepropusnost sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

 

 

Reference

• Čišćenje dijela sustava odvodnje CMC Sisak

• Čišćenje dijela sustava odvodnje TŽV Gredelj, Zagreb

• Čišćenje dijela sustava odvodnje ADRIA ČELIK 

• Čišćenje dijela sustava odvodnje INA PETROKEMIJA KUTINA 
 

 

Prema Zakonu o vodama (N.N. 153/09), Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata (N.N. 78/10), Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (N.N. 05/11), Pravilnikuo graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (N.N. 87/10), Uredbi  opasnim tvarima u vodama (N.N. 137/08) potrebno je redovito čišćenje i održavanje sustava odvodnje na Vašim lokacijama

Po pitanju sustava odvodnje voda, za Vas možemo: 

 

• Obaviti čišćenje sustava odvodnje što uključuje: 

- betonske slivnike, kojima se oborinske vode odvode sa asfaltiranih i krovnih površina

- sustav ukopanih nepropusnih kanalizacijskih cijevi

- odvajač ulje/voda za pročišćavanje onečišćenih voda 

- tankvane u kojoj je smješten spremnik za otpadna ulja

• Ispitati nepropusnost sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

 

 

Reference

• Čišćenje dijela sustava odvodnje CMC Sisak

• Čišćenje dijela sustava odvodnje TŽV Gredelj, Zagreb

• Čišćenje dijela sustava odvodnje ADRIA ČELIK 

• Čišćenje dijela sustava odvodnje INA PETROKEMIJA KUTINA