Gospodarenje otpadom

U svakoj djelatnosti nastaje opasni i neopasni otpad. Sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04., 111/06., 60/08., 87/09.) proizvođač otpada mora svoj otpad predati osobi koja ima dozvolu za skupljanje, oporabi i/ili zbrinjavanje otpada (vidi CIAK dozvole).

  

Po pitanju poslova gospodarenja otpadom, za Vas možemo:
 
• Identificirati sve vrste otpada koji nastaje u Vašoj djelatnosti te odrediti svakoj vrsti otpada ključni broj iz Kataloga otpada;
• Odrediti način pakiranja i pripreme otpada za transport
• Osigurati potrebne spremnike, ambalažu za transport opasnog i neopasnog otpada
• Po Vašem pozivu preuzeti, prevesti, i uskladištiti sav opasan i neopasan otpada na našim lokacijama 
• Po Vašem zahtjevu organizirati uništenje otpada/ proizvoda na našim lokacijama uz prisustvo nadležnih tijela
• Po Vašem zahtjevu organizirati sustav prikupljanja ambalaže onečišćene opasnim tvarima kod svih Vaših partnera i na području cijele RH (vidi CROPCA)   
• Pripremiti, obraditi i poslati na daljnje zbrinjavanje /oporabu opasni i neopasni otpada
• Dostaviti svu Zakonom propisanu dokumentaciju za obradu/zbrinjavanje/oporabu opasnog /neopasnog otpada (ovjereni Prateći list za opasni/neopasni otpad, Dokument o prekograničnom prometu opasnim/neopasnim otpadom)
 
Reference
• Preko 2000 gospodarskih subjekta kojima svakodnevno preuzimamo, prevozimo, obrađujemo i zbrinjavamo opasni/neopasni otpad
• Preko 30.000 tona/godišnje opasnog i neopasnog otpada u sustavu gospodarenja tvrtke C.I.A.K.

 

 

U svakoj djelatnosti nastaje opasni i neopasni otpad. Sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04., 111/06., 60/08., 87/09.) proizvođač otpada mora svoj otpad predati osobi koja ima dozvolu za skupljanje, oporabi i/ili zbrinjavanje otpada (vidi CIAK dozvole).

  

Po pitanju poslova gospodarenja otpadom, za Vas možemo:
 
• Identificirati sve vrste otpada koji nastaje u Vašoj djelatnosti te odrediti svakoj vrsti otpada ključni broj iz Kataloga otpada;
• Odrediti način pakiranja i pripreme otpada za transport
• Osigurati potrebne spremnike, ambalažu za transport opasnog i neopasnog otpada
• Po Vašem pozivu preuzeti, prevesti, i uskladištiti sav opasan i neopasan otpada na našim lokacijama 
• Po Vašem zahtjevu organizirati uništenje otpada/ proizvoda na našim lokacijama uz prisustvo nadležnih tijela
• Po Vašem zahtjevu organizirati sustav prikupljanja ambalaže onečišćene opasnim tvarima kod svih Vaših partnera i na području cijele RH (vidi CROPCA)   
• Pripremiti, obraditi i poslati na daljnje zbrinjavanje /oporabu opasni i neopasni otpada
• Dostaviti svu Zakonom propisanu dokumentaciju za obradu/zbrinjavanje/oporabu opasnog /neopasnog otpada (ovjereni Prateći list za opasni/neopasni otpad, Dokument o prekograničnom prometu opasnim/neopasnim otpadom)
 
Reference
• Preko 2000 gospodarskih subjekta kojima svakodnevno preuzimamo, prevozimo, obrađujemo i zbrinjavamo opasni/neopasni otpad
• Preko 30.000 tona/godišnje opasnog i neopasnog otpada u sustavu gospodarenja tvrtke C.I.A.K.

 

 

Azbestni otpad

Svi koji imaju potrebu za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest mogu se za dogovor oko odvoza ili više informacija javiti na besplatan broj telefona 0800 0003 ili na broj 01/ 3794-451.

C.I.A.K. d.o.o. je ovlašteni skupljača opasnog otpada – otpada koji sadrži azbest na području cijele Republike Hrvatske.
 

Svi koji imaju potrebu za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest mogu se za dogovor oko odvoza ili više informacija javiti na besplatan broj telefona 0800 0003 ili na broj 01/ 3794-451.

C.I.A.K. d.o.o. je ovlašteni skupljača opasnog otpada – otpada koji sadrži azbest na području cijele Republike Hrvatske.