Centar za prikupljanje, obnavljanje i oporabu freona

Centar za prikupljanje, obnavljanje i oporabu freona

Centar preuzima prikupljene kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove iz rashladne i klimatizacijske opreme, dizalica topline, protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara od ovlaštenih servisera, izdaje serviseru potvrdu o preuzetim količinama kontroliranih i zamjenskih tvari uz ovjereni Prateći list, obavlja poslove vaganja prikupljenih tvari, poslove fizikalno-kemijske analize, obnavljanja i/ili oporabe preuzetih tvari, odnosno u nemogućnosti njihova obnavljanja i/ili oporabe obavlja poslove potrebne za pripremu i izvoz istih na zbrinjavanje.

 
Procedura za preuzimanje rashladnih tvari: 
- Ovlašteni serviser mora biti upisan u Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari – potrebno je znati REGISTARSKI BROJ
-  Tvari se dovoze u spremnicima s povratnim ventilom koji imaju oznaku vrste i naziva uporabljene kontrolirane tvari ili fluoriranog stakleničkog plina
-  Prilikom dolaska serviser mora imati pravilno popunjen Prateći list za opasni otpad (PL-Oo obrazac) te Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (DFKSO obrazac) – prilikom dolaska ponesite sa sobom žig za ovjeru dokumenata
-  Serviser je dužan sam osigurati prijevoz prikupljenih tvari u Centar
-  Svoj dolazak serviser mora obavezno najaviti
-  Ovlašteni serviser ispostavlja Centru fakturu prema količini predane tvari u iznosu od 1,00 kn/kg (PDV uključen) preuzetih kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova
 
 
Količina preuzete tvari izračunava se nakon pražnjenja spremnika.
Potvrda o preuzimanju rashladne tvari s upisanom količinom izdaje se prilikom povrata ispražnjenog spremnika (spremnici se ne prazne na licu mjesta). 
 
 
 

Centar preuzima prikupljene kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove iz rashladne i klimatizacijske opreme, dizalica topline, protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara od ovlaštenih servisera, izdaje serviseru potvrdu o preuzetim količinama kontroliranih i zamjenskih tvari uz ovjereni Prateći list, obavlja poslove vaganja prikupljenih tvari, poslove fizikalno-kemijske analize, obnavljanja i/ili oporabe preuzetih tvari, odnosno u nemogućnosti njihova obnavljanja i/ili oporabe obavlja poslove potrebne za pripremu i izvoz istih na zbrinjavanje.

 
Procedura za preuzimanje rashladnih tvari: 
- Ovlašteni serviser mora biti upisan u Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari – potrebno je znati REGISTARSKI BROJ
-  Tvari se dovoze u spremnicima s povratnim ventilom koji imaju oznaku vrste i naziva uporabljene kontrolirane tvari ili fluoriranog stakleničkog plina
-  Prilikom dolaska serviser mora imati pravilno popunjen Prateći list za opasni otpad (PL-Oo obrazac) te Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (DFKSO obrazac) – prilikom dolaska ponesite sa sobom žig za ovjeru dokumenata
-  Serviser je dužan sam osigurati prijevoz prikupljenih tvari u Centar
-  Svoj dolazak serviser mora obavezno najaviti
-  Ovlašteni serviser ispostavlja Centru fakturu prema količini predane tvari u iznosu od 1,00 kn/kg (PDV uključen) preuzetih kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova
 
 
Količina preuzete tvari izračunava se nakon pražnjenja spremnika.
Potvrda o preuzimanju rashladne tvari s upisanom količinom izdaje se prilikom povrata ispražnjenog spremnika (spremnici se ne prazne na licu mjesta).