CCTV inspekcija - snimanje sustava odvodnje kamerom

Čišćenje sustava odvodnje je preduvjet za ispravno funkcioniranje sustava odvodnje, a najčešće i za ispitivanja nepropusnosti građevina odvodnje.
 
Vodonepropusnost građevina odvodnje ispituje se prema normama:
 HRN EN 1610 (za kanalizacijske cijevi ,reviziona okna i slivnike) 
 HRN EN 1508 za separatore, preljevne građevine i vodospremnike
 
Laboratorij tvrtke C.I.A.K. je akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije za ispitivanje prema navedenim normama te ima suglasnost Ministarstva poljoprivrede za ispitivanje građevina odvodnje prema tim normama .
 
CCTV inspekcija
•  CCTV inspekcija vrši se posebnim robotiziranim kamerama koje se uvlače u sustav odvodnje te vrše snimanje i fotografiranje karakterističnih pozicija u cjevovodu
• Cjelokupna oprema za izvedbu ove isnpekcije u vlasništvu je tvrtke C.I.A.K. te su naši djelatnici obučeni za profesinalno baratanje njom
•  Nakon izvršenog snimanja izrađuje se izvješće o snimanju s karakerizacijom grešaka prema normi HRN EN13508 - izvješće sadrži sve potrebne podatke o ispitivanoj dionici : dužina, smjer snimanja, nagib cjevovoda, karakteristične fotografije te video snimak dionice.
• svaki naručitelj ispitivanja dobiva video snimak ispitane kanalizacije
 
•  Nakon pregleda snimke i rezultata o ispitivanju vodonepropusnosti predlaže se naručitelju eventualna sanacija, kao i tip sanacije.
 
Tipovi sanacije: 
1. zamjena cjevovoda i okna
2. sanacija cjelokupne dionice bez kopanja 
3. djelomična sanacija ispitivane dionice.
 
Čišćenje sustava odvodnje je preduvjet za ispravno funkcioniranje sustava odvodnje, a najčešće i za ispitivanja nepropusnosti građevina odvodnje.
 
Vodonepropusnost građevina odvodnje ispituje se prema normama:
 HRN EN 1610 (za kanalizacijske cijevi ,reviziona okna i slivnike) 
 HRN EN 1508 za separatore, preljevne građevine i vodospremnike
 
Laboratorij tvrtke C.I.A.K. je akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije za ispitivanje prema navedenim normama te ima suglasnost Ministarstva poljoprivrede za ispitivanje građevina odvodnje prema tim normama .
 
CCTV inspekcija
•  CCTV inspekcija vrši se posebnim robotiziranim kamerama koje se uvlače u sustav odvodnje te vrše snimanje i fotografiranje karakterističnih pozicija u cjevovodu
• Cjelokupna oprema za izvedbu ove isnpekcije u vlasništvu je tvrtke C.I.A.K. te su naši djelatnici obučeni za profesinalno baratanje njom
•  Nakon izvršenog snimanja izrađuje se izvješće o snimanju s karakerizacijom grešaka prema normi HRN EN13508 - izvješće sadrži sve potrebne podatke o ispitivanoj dionici : dužina, smjer snimanja, nagib cjevovoda, karakteristične fotografije te video snimak dionice.
• svaki naručitelj ispitivanja dobiva video snimak ispitane kanalizacije
 
•  Nakon pregleda snimke i rezultata o ispitivanju vodonepropusnosti predlaže se naručitelju eventualna sanacija, kao i tip sanacije.
 
Tipovi sanacije: 
1. zamjena cjevovoda i okna
2. sanacija cjelokupne dionice bez kopanja 
3. djelomična sanacija ispitivane dionice.