CIPP metoda - sanacija sustava odvodnje bez kopanja

Tvrtka C.I.A.K. ovlaštena je za izvedbu radova sanacije cjevovda CIPP tehnologijom.
 
Saniranje kanalizacijskih cjevovoda CIPP (lining) metodom
• novost i veliki tehnološki iskorak u sektoru odvodnje otpadnih voda na tržištu
• posebno  prikladna za urbane sredine, stare gradske jezgre, prometnice i industrijske pogone
• primjenjiva je na sve oblike i materijale oštećenih cjevovoda
• radovi se izvode bez kopanja te se izbjegava zatvaranje prometnica, stvaranje prometnih zastoja i gubitak parkirnih mjesta za vrijeme izvođenja radova
• radovi sanacije CIPP tehnologijom izvršavaju se u kraćem roku u odnosu na dosad uobičajeni način iskopom rova i zamjenom postojeće cijevi novom: minimalno remećenje radne svakodnevice
•  primjena ove tehnologije bez kopanja je optimalno rješenja za urbane uvjete na terenu (gusto naseljene lokacije s više vrsta podzemnih infrastrukturnih instalacija koje su gusto postavljene ispod ceste) te oštećenja istih nisu moguća
• ova metoda obnavljanja kanalizacije bez iskopavanja pogodna je i za industrijske komplekse gdje bi obnavljanje kanalizacije klasičnim metodama sa sobom nosilo ogromne troškove iskopa zbog izrazito složene infrastrukture te dodatne troškove zbog stajanja cijelog postrojenje za vrijeme sanacije.
 
Metoda CIPP se sastoji od ugradnje smolom impregnirane fleksibilne cijevi invertiranjem u postojeću cijev upotrebom hidrostatskog tlaka. 
Nakon što se fleksibilna cijev invertira u postojeću cijev, smola se toplom vodom otvrdnjava i dobiva se monolitna cijev (bez spojeva) unutar jedne dionice otporna na koroziju, trošenje, mehanička opterećenja i utjecaj kemikalija.
 
CIPP tehnologija Vam nudi brojne prednosti u odnosu na klasično iskopavanje i zamjenu cijevi kao što su:
• značajno kraće vrijeme pripreme projekta
• brza ugradnja - u odnosu na klasičnu metodu zamjene cijevi CIPP je značajno brži način ugradnje jer omogućuje sanaciju nekoliko stotina metara u jednom danu
• potpuno uklanjanje infiltracije i/ili propuštanja u postojećim cijevima
• vraća mehanička svojstva i statičku nosivost postojećim cijevima
• nema  oštećenja postojeće okolne infrastrukture (struja, voda, optički kablovi i sl.)
• ne ometa redovan rad kanalizacijskog sustava
• minimalne smetnje za okolinu (buka, prašina i sl.) i radne procese - za vrijeme obnavljanje kanalizacije nema građevinskih iskopa
• smanjenje ukupnih troškova lokalne zajednice - brzina ugradnje i činjenica da nema kopanja, omogućuju izbjegavanje velikih prometnih gužvi i kašnjenja u gusto naseljenim urbanim sredinama, a samim time i povećane troškove za gospodarstvo
 
Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. pri saniranju kanalizacije ovom tehnologijom koristi vlastitu opremu i specijalizirane stručnjake za ovu vrstu tehnologije.
 
Tvrtka C.I.A.K. ovlaštena je za izvedbu radova sanacije cjevovda CIPP tehnologijom.
 
Saniranje kanalizacijskih cjevovoda CIPP (lining) metodom
• novost i veliki tehnološki iskorak u sektoru odvodnje otpadnih voda na tržištu
• posebno  prikladna za urbane sredine, stare gradske jezgre, prometnice i industrijske pogone
• primjenjiva je na sve oblike i materijale oštećenih cjevovoda
• radovi se izvode bez kopanja te se izbjegava zatvaranje prometnica, stvaranje prometnih zastoja i gubitak parkirnih mjesta za vrijeme izvođenja radova
• radovi sanacije CIPP tehnologijom izvršavaju se u kraćem roku u odnosu na dosad uobičajeni način iskopom rova i zamjenom postojeće cijevi novom: minimalno remećenje radne svakodnevice
•  primjena ove tehnologije bez kopanja je optimalno rješenja za urbane uvjete na terenu (gusto naseljene lokacije s više vrsta podzemnih infrastrukturnih instalacija koje su gusto postavljene ispod ceste) te oštećenja istih nisu moguća
• ova metoda obnavljanja kanalizacije bez iskopavanja pogodna je i za industrijske komplekse gdje bi obnavljanje kanalizacije klasičnim metodama sa sobom nosilo ogromne troškove iskopa zbog izrazito složene infrastrukture te dodatne troškove zbog stajanja cijelog postrojenje za vrijeme sanacije.
 
Metoda CIPP se sastoji od ugradnje smolom impregnirane fleksibilne cijevi invertiranjem u postojeću cijev upotrebom hidrostatskog tlaka. 
Nakon što se fleksibilna cijev invertira u postojeću cijev, smola se toplom vodom otvrdnjava i dobiva se monolitna cijev (bez spojeva) unutar jedne dionice otporna na koroziju, trošenje, mehanička opterećenja i utjecaj kemikalija.
 
CIPP tehnologija Vam nudi brojne prednosti u odnosu na klasično iskopavanje i zamjenu cijevi kao što su:
• značajno kraće vrijeme pripreme projekta
• brza ugradnja - u odnosu na klasičnu metodu zamjene cijevi CIPP je značajno brži način ugradnje jer omogućuje sanaciju nekoliko stotina metara u jednom danu
• potpuno uklanjanje infiltracije i/ili propuštanja u postojećim cijevima
• vraća mehanička svojstva i statičku nosivost postojećim cijevima
• nema  oštećenja postojeće okolne infrastrukture (struja, voda, optički kablovi i sl.)
• ne ometa redovan rad kanalizacijskog sustava
• minimalne smetnje za okolinu (buka, prašina i sl.) i radne procese - za vrijeme obnavljanje kanalizacije nema građevinskih iskopa
• smanjenje ukupnih troškova lokalne zajednice - brzina ugradnje i činjenica da nema kopanja, omogućuju izbjegavanje velikih prometnih gužvi i kašnjenja u gusto naseljenim urbanim sredinama, a samim time i povećane troškove za gospodarstvo
 
Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. pri saniranju kanalizacije ovom tehnologijom koristi vlastitu opremu i specijalizirane stručnjake za ovu vrstu tehnologije.