O sektoru ekologije

O sektoru ekologije

 
U svijetu potrošnje i tehnološkog napretka, tvrtka CIAK u mogućnosti je pratiti Vas kao društveni i ekološki partner zdravog okoliša. Naše aktivnosti odraz su potreba tržišta i dugogodišnjeg iskustava u gospodarenju opasnim i neopasnim otpadom. Prve aktivnosti započeli smo 1995. godine organiziranim skupljanjem starih akumulatora te njihovom obradom, nakon čega je uslijedilo proširenje aktivnosti na sav ostali opasni /neopasni otpad, ali i na ostale aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša.  
 
Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. godišnje gospodari sa oko 30.000 tona opasnog i neopasnog otpada te ima iskustva u gospodarenju SVIM vrstama i kategorijama otpada. Posebno ističemo kako tvrtka C.I.A.K. d.o.o. posjeduje prostore, opremu i ljude za gospodarenje preko 70.000 tona godišnje otpada.
Za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom posjedujemo sve potrebne dozvole izdane od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te smo nosioci brojnih koncesija.
 
Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. upisana je u Popis pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću prijevoza pod rednim brojem 0006, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva; Klasa:351-02/07-22/26; Urbroj: 531-08-1-1-06-2 od 13. ožujka 2007. godine te posjeduje 13 motornih vozila (razna teretna vozila) za potrebe skupljanja i manipulacije otpadom
 
 Lokacije:
 
Vojnić - A.Hebranga 5 građevina za privremeno skladištenje opasnog i neopasnog otpada; obrada opasnog otpada - otpadne baterije i akumulatori; kondicioniranje/obrada otpada metodama solidifikacije i stabilizacije 
Zabok - Gubaševo 47 jedina je namjenski izgrađena građevina za privremeno skladištenje neopasnog i opasnog otpada na području Republike Hrvatske 

Osijek – Divaltova 3

građevina za privremeno skupljanje i skladištenje opasnog i neopasnog otpada sa područja Slavonije i Baranje
 
Na svim lokacijama nalaze se i vozila, adekvatno opremljena za logističke procedure s opasnim i neopasnim otpadom.
 
Osim infrastrukture i logistike, naša prednost su zaposlenici s dugogodišnjim radnim iskustvom u ovom sektoru - od manipulacije otpadom u skladištu, preko administrativnih poslova i komercijale do stručnjaka inženjera.
  
 
Centar za gospodaranje opasnim i neopasnim otpadom u Zaboku
 
Centar za gospodaranje opasnim i neopasnim otpadom u Zaboku
Zabok - Centar za privremeno skladištenje neopasnog i opasnog otpada
 
 
Naše iskustvo i naše znanje omogućuju široki spektar usluga, od konzaltinga – savjetovanja u svim segmentima zaštite okoliša,  sanacije i čišćenja industrijskih postrojenja – onečišćenih lokacija, do stručnih poslova u zaštiti okoliša.
 
U svijetu potrošnje i tehnološkog napretka, tvrtka CIAK u mogućnosti je pratiti Vas kao društveni i ekološki partner zdravog okoliša. Naše aktivnosti odraz su potreba tržišta i dugogodišnjeg iskustava u gospodarenju opasnim i neopasnim otpadom. Prve aktivnosti započeli smo 1995. godine organiziranim skupljanjem starih akumulatora te njihovom obradom, nakon čega je uslijedilo proširenje aktivnosti na sav ostali opasni /neopasni otpad, ali i na ostale aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša.  
 
Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. godišnje gospodari sa oko 30.000 tona opasnog i neopasnog otpada te ima iskustva u gospodarenju SVIM vrstama i kategorijama otpada. Posebno ističemo kako tvrtka C.I.A.K. d.o.o. posjeduje prostore, opremu i ljude za gospodarenje preko 70.000 tona godišnje otpada.
Za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom posjedujemo sve potrebne dozvole izdane od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te smo nosioci brojnih koncesija.
 
Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. upisana je u Popis pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću prijevoza pod rednim brojem 0006, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva; Klasa:351-02/07-22/26; Urbroj: 531-08-1-1-06-2 od 13. ožujka 2007. godine te posjeduje 13 motornih vozila (razna teretna vozila) za potrebe skupljanja i manipulacije otpadom
 
 Lokacije:
 
Vojnić - A.Hebranga 5 građevina za privremeno skladištenje opasnog i neopasnog otpada; obrada opasnog otpada - otpadne baterije i akumulatori; kondicioniranje/obrada otpada metodama solidifikacije i stabilizacije 
Zabok - Gubaševo 47 jedina je namjenski izgrađena građevina za privremeno skladištenje neopasnog i opasnog otpada na području Republike Hrvatske 

Osijek – Divaltova 3

građevina za privremeno skupljanje i skladištenje opasnog i neopasnog otpada sa područja Slavonije i Baranje
 
Na svim lokacijama nalaze se i vozila, adekvatno opremljena za logističke procedure s opasnim i neopasnim otpadom.
 
Osim infrastrukture i logistike, naša prednost su zaposlenici s dugogodišnjim radnim iskustvom u ovom sektoru - od manipulacije otpadom u skladištu, preko administrativnih poslova i komercijale do stručnjaka inženjera.
  
 
Centar za gospodaranje opasnim i neopasnim otpadom u Zaboku
 
Centar za gospodaranje opasnim i neopasnim otpadom u Zaboku
Zabok - Centar za privremeno skladištenje neopasnog i opasnog otpada
 
 
Naše iskustvo i naše znanje omogućuju široki spektar usluga, od konzaltinga – savjetovanja u svim segmentima zaštite okoliša,  sanacije i čišćenja industrijskih postrojenja – onečišćenih lokacija, do stručnih poslova u zaštiti okoliša.