Sanacija onečišćenih lokacija

Sanacija onečišćenih lokacija

 
Onečišćenja lokacija i industrijskih postrojenja predstavljaju potencijalnu opasnost za okoliš, povlače za sobom velike financijske troškove za koje je prema nadležnim tijelima odgovoran vlasnik i/ili budući investitor. Postupci čišćenja i sanacije onečišćenih lokacija i/ili čišćenja različitih industrijskih postrojenja mogu biti izrazito zahtjevni postupci što ovisi o osobinama, koncentraciji, dostupnosti i mobilnosti onečišćenja, upotrebi zemljišta te raspoloživosti financijskih i tehničkih mogućnosti.
 
Ukoliko imate onečišćenu lokaciju ili industrijsko postrojenje, za Vas možemo:
 
• Napraviti karakterizaciju stanja i opis okoliša lokacije  
• Analizirati vrste onečišćenja okoliša - tlo, otpad, vode,
• Napraviti prijedlog proizvodnih i drugih rješenja za sanaciju/čišćenje lokacije/industrijskog postrojenja
• Napraviti prijedlog tehničko tehnološkog rješenja za sanaciju zaostalih sirovina i opasnog otpada na lokaciji
• Napraviti redoslijed i rokove provedbe sanacijskog programa i prijedlog plana osiguranja sredstava
• Definirati potrebne mjere za zaštitu okoliša tijekom sanacije lokacije, tijekom uklanjanja zaostalih količina sirovina i opasnog otpada
• Napraviti operativni plan provedbe sanacije/čišćenja lokacije/industrijskog postrojenja
• Operativno provesti postupka sanacije/uklanjanja onečišćenja, zaostalih količina sirovina i opasnog otpada sa lokacije
 
Reference
• sanacija spremnika mazuta u poduzeću DILJ Vinkovci,;
• uklanjanje azbestnog otpada iz kruga tvrtke NOVI PLOBEST;
• sanacija opožarenog objekta GETRO Osijek;
• izvođenja radova na uklanjanju i zbrinjavanju azbestnog otpada u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu
• sanacija divljeg odlagališta opasnog otpada na lokaciji Žitnjak bb, Zagreb
• sanacija i uklanjanje azbesta sa interne deponije tvrtke Metal Kovina d.o.o.
• sanacija i zbrinjavanje zaostalog opožarenog otpada na lokaciji postrojenja „Regeneracija“ -  Zabok
• sanacija i zbrinjavanje zaostalih kemikalija nakon eksplozije na lokaciji „Drava - Internacional“ Osijek
• sanacija i zbrinjavanje otpada nastalog nakon izbijanja požara na lokaciji Podravka d.d., Pogon Lipik
• remedijacija tla na jednom divljem odlagalištu na području Krapinsko  zagorske županije 
• remedijacija tla na jednom divljem odlagalištu na području Grada Zaprešića 
• sanacija i zbrinjavanje opasnog otpad na lokaciji Žitnjak, JANAF

 

 
Onečišćenja lokacija i industrijskih postrojenja predstavljaju potencijalnu opasnost za okoliš, povlače za sobom velike financijske troškove za koje je prema nadležnim tijelima odgovoran vlasnik i/ili budući investitor. Postupci čišćenja i sanacije onečišćenih lokacija i/ili čišćenja različitih industrijskih postrojenja mogu biti izrazito zahtjevni postupci što ovisi o osobinama, koncentraciji, dostupnosti i mobilnosti onečišćenja, upotrebi zemljišta te raspoloživosti financijskih i tehničkih mogućnosti.
 
Ukoliko imate onečišćenu lokaciju ili industrijsko postrojenje, za Vas možemo:
 
• Napraviti karakterizaciju stanja i opis okoliša lokacije  
• Analizirati vrste onečišćenja okoliša - tlo, otpad, vode,
• Napraviti prijedlog proizvodnih i drugih rješenja za sanaciju/čišćenje lokacije/industrijskog postrojenja
• Napraviti prijedlog tehničko tehnološkog rješenja za sanaciju zaostalih sirovina i opasnog otpada na lokaciji
• Napraviti redoslijed i rokove provedbe sanacijskog programa i prijedlog plana osiguranja sredstava
• Definirati potrebne mjere za zaštitu okoliša tijekom sanacije lokacije, tijekom uklanjanja zaostalih količina sirovina i opasnog otpada
• Napraviti operativni plan provedbe sanacije/čišćenja lokacije/industrijskog postrojenja
• Operativno provesti postupka sanacije/uklanjanja onečišćenja, zaostalih količina sirovina i opasnog otpada sa lokacije
 
Reference
• sanacija spremnika mazuta u poduzeću DILJ Vinkovci,;
• uklanjanje azbestnog otpada iz kruga tvrtke NOVI PLOBEST;
• sanacija opožarenog objekta GETRO Osijek;
• izvođenja radova na uklanjanju i zbrinjavanju azbestnog otpada u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu
• sanacija divljeg odlagališta opasnog otpada na lokaciji Žitnjak bb, Zagreb
• sanacija i uklanjanje azbesta sa interne deponije tvrtke Metal Kovina d.o.o.
• sanacija i zbrinjavanje zaostalog opožarenog otpada na lokaciji postrojenja „Regeneracija“ -  Zabok
• sanacija i zbrinjavanje zaostalih kemikalija nakon eksplozije na lokaciji „Drava - Internacional“ Osijek
• sanacija i zbrinjavanje otpada nastalog nakon izbijanja požara na lokaciji Podravka d.d., Pogon Lipik
• remedijacija tla na jednom divljem odlagalištu na području Krapinsko  zagorske županije 
• remedijacija tla na jednom divljem odlagalištu na području Grada Zaprešića 
• sanacija i zbrinjavanje opasnog otpad na lokaciji Žitnjak, JANAF