Savjetovanje - Zaštita na radu

Prema članku 28. Zakona o zaštiti na radu svi poslodavci dužni su osposobiti radnike za rad na siguran način prije početka rada, kod promjena u procesu rada, kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene, kod uvođenja nove tehnologije ili kod upućivanja radnika na novo radno mjesto. 

C.I.A.K. Vam svojim proširenjem ponude može značajno olakšati provođenje ovog zakona.

Za Vas možemo:

- analizirati mjesto rada i radnog okoliša te tom analizom obuhvatiti sva mjesta i prostore pod neposrednim ili posrednim nadzorom poslodavaca na kojima se radnici moraju nalaziti ili do kojih moraju dolaziti u tijeku rada
- primijeniti propisane ugovorne i priznate pravile zaštite na radu te nadređenih mjera i uputa poslodavaca
- urediti osnovna pravila zaštite na radu
- urediti specifična pravila zaštite na radu
- savjetovati u vezi izrade pisanih uputa za provedbu procesa rada sukladno pravilima zaštite na radu i izrade Plana evakuacije i spašavanja
- savjetovati o uporabi zaštitnih sredstava i opreme
- izraditi upisnik redovnih pregleda vatrogasnih aparata

Prema članku 28. Zakona o zaštiti na radu svi poslodavci dužni su osposobiti radnike za rad na siguran način prije početka rada, kod promjena u procesu rada, kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene, kod uvođenja nove tehnologije ili kod upućivanja radnika na novo radno mjesto. 

C.I.A.K. Vam svojim proširenjem ponude može značajno olakšati provođenje ovog zakona.

Za Vas možemo:

- analizirati mjesto rada i radnog okoliša te tom analizom obuhvatiti sva mjesta i prostore pod neposrednim ili posrednim nadzorom poslodavaca na kojima se radnici moraju nalaziti ili do kojih moraju dolaziti u tijeku rada
- primijeniti propisane ugovorne i priznate pravile zaštite na radu te nadređenih mjera i uputa poslodavaca
- urediti osnovna pravila zaštite na radu
- urediti specifična pravila zaštite na radu
- savjetovati u vezi izrade pisanih uputa za provedbu procesa rada sukladno pravilima zaštite na radu i izrade Plana evakuacije i spašavanja
- savjetovati o uporabi zaštitnih sredstava i opreme
- izraditi upisnik redovnih pregleda vatrogasnih aparata