Stručni poslovi zaštite okoliša

 
Zakonom o zaštiti okoliša (NN 110/07) definirana je obveza provedbe procjene utjecaja na okoliša za postojeća, ali i buduća postrojenja.
 
Što se stručnih poslova zaštite okoliša tiče, za Vas možemo:
 
• analizirati i definirati opseg obveze/izrade potrebne dokumentacije Vas kao nositelja budućeg zahvata i/ili operatera postojećeg postrojenja    
• pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliša;
• pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije;
• izraditi elaborat o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša;
• izraditi i provjeravati te raditi analize praćenja stanja za pojedine poslove i grupe poslova iz područja zaštite okoliša i za potrebe Registra onečišćavanja okoliša;
• izraditi akcijske planove zaštite okoliša odnosno akcijske planove zaštite sastavnica okoliša te zaštite od onečišćenja;
• izraditi program zaštite okoliša
 
Reference
• Izrada Nacrta poglavlja OTPAD – Akcijski plan zaštite okoliša Republike Hrvatske
• Procjena nultog stanja okoliša bivše Tvornice glinice Aluminij d.d. Mostar
• Elaborat zaštite okoliša za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadne ambalaže na području Republike Hrvatske
• Elaborat zaštite okoliša za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih guma na području Republike Hrvatske
• Elaborati zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz  IPARD programa 
 
Zakonom o zaštiti okoliša (NN 110/07) definirana je obveza provedbe procjene utjecaja na okoliša za postojeća, ali i buduća postrojenja.
 
Što se stručnih poslova zaštite okoliša tiče, za Vas možemo:
 
• analizirati i definirati opseg obveze/izrade potrebne dokumentacije Vas kao nositelja budućeg zahvata i/ili operatera postojećeg postrojenja    
• pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliša;
• pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije;
• izraditi elaborat o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša;
• izraditi i provjeravati te raditi analize praćenja stanja za pojedine poslove i grupe poslova iz područja zaštite okoliša i za potrebe Registra onečišćavanja okoliša;
• izraditi akcijske planove zaštite okoliša odnosno akcijske planove zaštite sastavnica okoliša te zaštite od onečišćenja;
• izraditi program zaštite okoliša
 
Reference
• Izrada Nacrta poglavlja OTPAD – Akcijski plan zaštite okoliša Republike Hrvatske
• Procjena nultog stanja okoliša bivše Tvornice glinice Aluminij d.d. Mostar
• Elaborat zaštite okoliša za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadne ambalaže na području Republike Hrvatske
• Elaborat zaštite okoliša za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih guma na području Republike Hrvatske
• Elaborati zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz  IPARD programa