Savjetovanje - otpad

Zakonom o otpadu (NN 178/04., 111/06., 60/08., 87/09.) propisana je obaveza vođenja evidencija o otpadu koji nastaje obavljanjem registrirane djelatnosti. Inspektori zaštite okoliša u svom nadzoru redovito provjeravaju ovu evidenciju.
 
C.I.A.K. za Vas može:
 
• Uspostaviti i pomoći u vođenju Očevidnika o nastanku i tijeku otpada na obrascu ONTO za svaku vrstu otpada koju posjedujete odnosno koja nastaje u Vašoj djelatnosti. Ukoliko u Vašoj djelatnosti nastaju otpadne baterije i akumulatori, otpadna ulja i otpadne gume, za njih je potrebno voditi posebne očevidnike na obrascima ONTOBA, ONTOU, ONTOG; 
• Pripremiti Prateći list za neopasni/ inertni otpad (Obrazac PL – No/ Io) koji prilikom predaje neopasnog otpada morate predati  ovlaštenoj osobi;
• Pripremiti Prateći list za opasni otpad (Obrazac PL – Oo) koji prilikom predaje opasnog otpada morate predati ovlaštenoj osobi;
• Izraditi Plan gospodarenja otpadom na obrascu PGO ukoliko godišnje obavljanjem Vaše djelatnosti nastaje više od 200 kg opasnog i/ili više od 150 t neopasnog otpada;
• Objediniti i dostaviti podatke iz očevidnika u Registar onečišćavanja okoliša ukoliko godišnje u vašoj djelatnosti nastaje ili predate ovlaštenoj osobi više od 50 kg opasnog otpada i/ili više od 2000 kg neopasnog otpada na obrascu PI-1, PI-2 i PL-PPO.
 

Uspostava sustava pravilnog skladištenje otpada proizvođača otpada

Sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04., 111/06., 60/08., 87/09.) proizvođač otpada namijenjenog oporabi ili zbrinjavanju može vlastiti proizvedeni otpad privremeno skladištiti unutar svojeg poslovnog prostora najduže godinu dana. Iznimno, otpad se može privremeno skladištiti najduže do 3 godine, ali je za to potrebno prethodno pribaviti suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
 
Za Vas možemo:
 
• Odrediti unutar poslovnog prostora najprihvatljiviji dio namijenjen za privremeno skladištenje otpada,
• Pravilno označiti skladište i spremnike za otpad
• Organizirati odvojeno skladištenje opasni/neopasni otpada
• Definirati i odvojiti neopasni otpad čija se svojstva mogu iskoristiti,
• Osigurati spremnike za otpad koji imaju natpis s podacima o vrsti i ključnom broju otpada
 
Zakonom o otpadu (NN 178/04., 111/06., 60/08., 87/09.) propisana je obaveza vođenja evidencija o otpadu koji nastaje obavljanjem registrirane djelatnosti. Inspektori zaštite okoliša u svom nadzoru redovito provjeravaju ovu evidenciju.
 
C.I.A.K. za Vas može:
 
• Uspostaviti i pomoći u vođenju Očevidnika o nastanku i tijeku otpada na obrascu ONTO za svaku vrstu otpada koju posjedujete odnosno koja nastaje u Vašoj djelatnosti. Ukoliko u Vašoj djelatnosti nastaju otpadne baterije i akumulatori, otpadna ulja i otpadne gume, za njih je potrebno voditi posebne očevidnike na obrascima ONTOBA, ONTOU, ONTOG; 
• Pripremiti Prateći list za neopasni/ inertni otpad (Obrazac PL – No/ Io) koji prilikom predaje neopasnog otpada morate predati  ovlaštenoj osobi;
• Pripremiti Prateći list za opasni otpad (Obrazac PL – Oo) koji prilikom predaje opasnog otpada morate predati ovlaštenoj osobi;
• Izraditi Plan gospodarenja otpadom na obrascu PGO ukoliko godišnje obavljanjem Vaše djelatnosti nastaje više od 200 kg opasnog i/ili više od 150 t neopasnog otpada;
• Objediniti i dostaviti podatke iz očevidnika u Registar onečišćavanja okoliša ukoliko godišnje u vašoj djelatnosti nastaje ili predate ovlaštenoj osobi više od 50 kg opasnog otpada i/ili više od 2000 kg neopasnog otpada na obrascu PI-1, PI-2 i PL-PPO.
 

Uspostava sustava pravilnog skladištenje otpada proizvođača otpada

Sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04., 111/06., 60/08., 87/09.) proizvođač otpada namijenjenog oporabi ili zbrinjavanju može vlastiti proizvedeni otpad privremeno skladištiti unutar svojeg poslovnog prostora najduže godinu dana. Iznimno, otpad se može privremeno skladištiti najduže do 3 godine, ali je za to potrebno prethodno pribaviti suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
 
Za Vas možemo:
 
• Odrediti unutar poslovnog prostora najprihvatljiviji dio namijenjen za privremeno skladištenje otpada,
• Pravilno označiti skladište i spremnike za otpad
• Organizirati odvojeno skladištenje opasni/neopasni otpada
• Definirati i odvojiti neopasni otpad čija se svojstva mogu iskoristiti,
• Osigurati spremnike za otpad koji imaju natpis s podacima o vrsti i ključnom broju otpada